Studio-072

Projectstoffering

Werkwijze

Afwerking en oplevering

Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt samen met u het project doorlopen waarbij eventuele punten van aandacht worden verbeterd dan wel aangepast alvorens het project wordt opgeleverd.